od 15 lipca 2023

INTERWENCJE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ NOWEJ HUTY SPOWALNIAJĄC DOŚWIADCZANIE

Autor
Tomáš Moravec
Kuratorzy
Łukasz Trzciński, Dominik Stanisławski

Realizacja sfinansowana ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Visegrad Artist Residency – Visual and Sound Arts.

 

Visegrad Fund

Środowisko dzisiejszych miast staje nieustannie w obliczu narastającej presji i wysiłków ukierunkowanych na maksymalizację gospodarczej i politycznej eksploatacji. Dystopijna wizja struktury miejskiej, w której nie będzie można wykonywać żadnych swobodnych gestów i wykorzystywać przestrzeni publicznej do działań poetyckich, staje się coraz bardziej realna, chyba, że wspólnie zawalczymy o jej odzyskanie. 

Tomáš Moravec wkracza w różne miejsca Krakowa – place budowy, nieużytki, przestrzeń utraconą, tereny o ambiwalentnym statusie, aby odkrywać ich potencjał w kategorii wyobrażeniowych pejzaży miejskich. Miejsca, które zwracają jego uwagę często nie mają stałego charakteru, a tym samym moment wyobrażeniowy, który oferują jest ulotny – w każdej chwili mogą zostać pokryte nową warstwą procesu transformacji miasta. Miasto można zatem czytać w odniesieniu do Andreasa Huyssena jako nieustannie przepisywany / nadpisywany palimpsest, miejski pergamin wielokrotnego użytku. 

Artysta umieścił nad każdą z lokalizacji wirtualne teksty, które – za pośrednictwem urządzeń cyfrowych – można zobaczyć jako heterotopiczną mapę.

Zapraszamy do indywidualnych spacerów po dzielnicy i hybrydowego spotkania z transformującym krajobrazem. Rozmieszczone na terenie dzielnicy przez artystę prace dostępne są w rozszerzonej rzeczywistości. Mapę lokalizacji i instrukcję korzystania AR znajdziecie na stronie https://domutopii.pl/wystawy/tomas-moravec-spowalniajac-doswiadczanie/


Tomáš Moravec (*1985) – artysta wizualny mieszkający w Pradze. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Pradze w Pracowni Pracy Intermedialnej Jiříego Příhody gdzie realizuje program doktorancki. We wspólnych projektach z Matejem Al-Ali, Petrem Dubem i Romanem Štětiną bada różne formy współpracy artystycznej i krytycznej interwencji w przestrzeń publiczną.


Fot. Artur Rakowski