Przetargi

PLATFORMA ZAKUPOWA

 

OGŁOSZENIA:

DPT-271.1.2024 Dostawa wciągników, urządzeń oświetlenia, projektorów multimedialnych oraz mikrofonów wraz z wykonaniem pomiarów akustycznych dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, w odniesieniu od 1 do 2 części przedmiotu zamówienia

 

KPA-271.1.2024 - Usługi hotelarskie dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie

 

DPBK-271.1.2023 - Świadczenie usług hotelarskich dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 16 części zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOCX)

Załącznik A do Formularza oferty - Zestawienie tabelaryczne (DOCX) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOCX) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOCX) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytania i odpowiedzi do SWZ (2)

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania w części 10 zamówienia

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 10 zamówienia

Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania w części 10 zamówienia (ponowne)

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 10 zamówienia

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamówienia

 

DAI-271.2.2023 - Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25) oraz w „Domu Utopii” (os. Szkolne 26A) w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób i wykaz usług (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamówienia

 

DPP-271.1.2023 - Rezerwacja połączeń lotniczych oraz sprzedaż biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych w klasie business i/lub klasie ekonomicznej na potrzeby Teatru Łaźnia Nowa wraz z ich dostarczeniem do zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz usług (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - ZAKTUALIZOWANY

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamówienia

 

KPA-271.1.2023 - Usługi hotelarskie dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamówienia

 

DPBK-271.1.2022 - Świadczenie usług hotelarskich dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik A do Formularza Oferty - Zestawienie tabelaryczne (DOC) - składany wraz z ofertą

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Modyfikacja SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamowienia

Ogłoszenia o wykonaniu umów - eZamówienia

 

DAI-271.3.2022 - Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25) oraz w „Domu Utopii” (os. Szkolne 26A) w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób i wykaz usług (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamowienia

 

KPA-271.1.2022 - Usługi hotelarskie dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie

 Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamowienia

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

DPBK-271.2.2021 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części zamówienia, dla Teatru Łaźnia Nowa.

 Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik A do Formularza oferty - Zestawienie tabelaryczne (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - eZamowienia

Ogłoszenia o wykonaniu umów - eZamowienia

 

DAI-271.2.2021 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25) oraz w „Domu Utopii” (os. Szkolne 26A) w terminie od 16 listopada 2021 do 31 grudnia 2022.

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób i wykaz usług (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytania i odpowiedzi do SWZ 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - eZamówienia

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

DAI-271.1.2021 - postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa „Dom Utopii” (os. Szkolne 26) w terminie od 25 marca do 15 listopada 2021, w trybie całodobowym.

Ogłoszenie o zamówieniu - eZamowienia

SWZ

Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik 2 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC) - składane wraz z ofertą

Załącznik 3 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu (DOC) - składane wraz z ofertą, o ile dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób i wykaz usług (DOC) - składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Dostawa oprogramowania Connecto DMS  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 DAI-271.2.2020 - ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25), oraz na przyległym do Teatru terenie, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021, w trybie całodobowym, dla Teatru „Łaźnia Nowa”.

 Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert

 Formularz oferty - DOC

 Załącznik A do Formularza oferty (oświadczenia wykonawcy) - DOC

 Załącznik B do Formularza oferty (wykaz osób) - DOC

 Załącznik C do Formularza oferty (klauzula informacyjna RODO) - PDF

 Załącznik D do Formularza oferty (oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy

 

DPDU-271.10.3.2020 - przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń oraz wyposażenia pracowni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie postępowania w BZP

SIWZ

Załącznik do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja - XLSX

Formularz ofertowy - DOC

Załącznik A do Formularza ofertowego - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP

 

DPBK-271.1.2020 - postępowanie o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Teatru „Łaźnia Nowa”.

Ogłoszenie - PDF

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Zestawienie tabelaryczne. Kosztorys zamówienia) - DOC

Załącznik B do Formularza oferty (Oświadczenia wykonawcy) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Klauzula informacyjna RODO) - PDF

Załącznik D do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - KOREKTA

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawartych umowach

 

DPDU-271.7.3.2020 – przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia pokoi rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie postępowania w BZP

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - 03_DU-AW_P4_1p-rzut-aranzacja_16082020 - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ - 04_DU-AW_P4_2p-rzut-aranzacja_16082020 - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ - DU-P4_1-MeblePokojeOpisPrzedmiotuZamowienia - PDF - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4 do SIWZ - DU-P4_1-MebledoPokojeOpisPrzedmiotuZamowienia - XLSX

Załącznik nr 5 do SIWZ - DU-P4_1-MeblePokojeOpisiKalkulacja - XLSX

Formularz ofertowy - DOC

Załącznik A do Formularza ofertowego - DOC

 

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - DU-P4_1-MeblePokojeOpisPrzedmiotuZamowienia - PDF - AKTUALNY

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP

 

DPDU-271.9.2.2020 – przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli stalowych do wyposażenia pracowni i pomieszczeń pomocniczych, związanych z realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ - 01_DU-AW_przyziemie-rzut-aranzacja_29092020 - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ - 02_DU-AW_parter-rzut-aranzacja_29092020 - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ - 03_DU-AW_1p-rzut-aranzacja_29092020 - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ - 04_DU-AW_2p-rzut-aranzacja_29092020 - PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ - DU-P3_1-Meble stalowe typowe OpisPrzedmiotuZamowienia - PDF

Załącznik nr 6 do SIWZ - DU-P3_2-Meble stalowe na wymiar OpisPrzedmiotuZamowienia - PDF

Załącznik nr 7 do SIWZ - DU-P3-MebleStaloweOpisPrzedmiotuZamowienia - XLSX

Załącznik nr 8 do SIWZ - DU-P3-MebleStaloweOpisiKalkulacja - XLSX

 

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Klauzula informacyjna) - PDF

Załącznik B do Formularza oferty (Pisemne zobowiązanie podmiotu) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

JEDZ - ZIP

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (II)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

DPDU-271.10.2.2020 - przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń oraz wyposażenia pracowni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie postępowania w BZP

SIWZ

Załącznik do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja

Formularz ofertowy - DOC

Załącznik A do Formularza ofertowego - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w BZP

 

DPDU-271.8.2.2020 – przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do mebli do wyposażenia pomieszczeń wielofunkcyjnych i pracowni, związanych z realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ (01_DU-AW_P4-2_przyziemie-rzut-aranzacja_19082020) - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ (02_DU-AW_P4-2_parter-rzut-aranzacja_19082020 ) - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ (03_DU-AW_P4-2_1p-rzut-aranzacja_19082020) - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ (04_DU-AW_P4-2_2p-rzut-aranzacja_19082020 ) - PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ (DU-P2_2-MebledoWielofunkcyjnePrac.OpisPrzedmiotuZamowienia) - PDF

Załącznik nr 6 do SIWZ (DU-P4_2-MebledoWielofunkcyjnePrac.OpisPrzedmiotuZamowienia) - PDF

Załącznik nr 7 do SIWZ (DU-P4_2-MebledoWielofunkcyjnePrac.OpisPrzedmiotuZamowienia) - XLSX

Załącznik nr 8 do SIWZ (DU-P4_2-MebledoWielofunkcyjnePrac.OpisiKalkulacja) - XLSX

 

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Klauzula informacyjna) - PDF

Załącznik B do Formularza oferty (Pisemne zobowiązanie podmiotu) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

 

JEDZ - PDF

JEDZ - XML

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (II)

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o uchyleniu rozstrzygnięcia (wyniku) postępowania

Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

KPA-271.2.2020 - Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa dla Teatru „Łaźnia Nowa”.

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A do Formularza Oferty) - DOC

Oświadczenia (Załącznik B do Formularza Oferty) - DOC

Klauzula informacyjna (Załącznik C do Formularza Oferty) - PDF

Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym (Załącznik D do Formularza Oferty) - DOC

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy

 

DPDU-271.7.2.2020 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia pokoi rezydencyjnych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ (03_DU-AW_P4_1p-rzut-aranzacja_16082020) - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ (04_DU-AW_P4_2p-rzut-aranzacja_16082020) - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ (DU-P4_1-MeblePokojeOpisPrzedmiotuZamowienia) - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ (DU-P4_1-MebledoPokojeOpisPrzedmiotuZamowienia) - XLSX

Załącznik nr 5 do SIWZ (DU-P4_1-MeblePokojeOpisiKalkulacja) - XLSX

 

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Klauzula informacyjna) - PDF

Załącznik B do Formularza oferty (Pisemne zobowiązanie podmiotu) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

 

JEDZ - DPDU-271.7.2.2020 - ZIP

 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (II)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku - unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

DPDU-271.6.2.2020 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ (01_DU-AW_P4_przyziemie-rzut-aranzacja_11082020) - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ (02_DU-AW_P4_parter-rzut-aranzacja_11082020) - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ (DU-P4_3MebleBiuroweOpisPrzedmiotuZamówienia) - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ (DU-P4_3MebleBiuroweOpisPrzedmiotuZamówienie) - XLSX

Załącznik nr 5 do SIWZ (DU-P4_3MebleBiuroweOpisiKalkulacja) - XLSX

 

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Klauzula informacyjna) - PDF

Załącznik B do Formularza oferty (Pisemne zobowiązanie podmiotu) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

 

JEDZ - DPDU-271.5.2.2020 - ZIP

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (2)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

DPDU-271.4.3.2020 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy wraz z wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ (DU-P1 Zabudowy kuchenne Opis OPZ) - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ (DU-AW_P1_przyziemie-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ (DU-AW_P1_parter-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ (DU-AW_P1_1p-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ (DU-AW_P1_2p-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 6 do SIWZ (DU-P1 Zabudowy Kuchenne OPZ) - XLS

Załącznik nr 7 do SIWZ (DU-P1 Zabudowy Kuchenne Kalkulacja) - XLS

 

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Klauzula informacyjna) - PDF

Załącznik B do Formularza oferty (Pisemne zobowiązanie podmiotu) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

JEDZ DPDU-271.4.3.2020 - ZIP

 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (II)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

DPDU-271.5.2.2020 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy, tj. szaf na wymiar, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ (DU-P2SzafyNaWymiarOpisOPZ) - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ (01_DU-AW_P2_przyziemie-rzut-aranzacja_03072020) - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ (02_DU-AW_P2_parter-rzut-aranzacja_03072020) - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ (03_DU-AW_P2_1p-rzut-aranzacja_03072020) - PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ (04_DU-AW_P2_2p-rzut-aranzacja_03072020) - PDF

Załącznik nr 6 do SIWZ (DU-P2SzafyNaWymiarOPZ) - XLS

Załącznik nr 7 do SIWZ (DU-P2SzafyNaWymiarOpisiKalkulacja) - XLS

 

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Klauzula informacyjna) - PDF

Załącznik B do Formularza oferty (Pisemne zobowiązanie podmiotu) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

JEDZ - DPDU-271.5.2.2020 - ZIP

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

DPDU-271.4.2.2020 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy wraz z wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF

SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ (DU-P1 Zabudowy kuchenne Opis OPZ) - PDF

Załącznik nr 2 do SIWZ (DU-AW_P1_przyziemie-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 3 do SIWZ (DU-AW_P1_parter-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 4 do SIWZ (DU-AW_P1_1p-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ (DU-AW_P1_2p-rzut-aranzacja) - PDF

Załącznik nr 6 do SIWZ (DU-P1 Zabudowy Kuchenne OPZ) - XLS

Załącznik nr 7 do SIWZ (DU-P1 Zabudowy Kuchenne Kalkulacja) - XLS - NIEAKTUALNY

 

Formularz oferty - DOC

Załącznik A do Formularza oferty (Klauzula informacyjna) - PDF

Załącznik B do Formularza oferty (Pisemne zobowiązanie podmiotu) - DOC

Załącznik C do Formularza oferty (Oświadczenie o powiązaniu kapitałowym) - DOC

JEDZ DPDU-271.4.2.2020 - ZIP 

 

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ (DU-P1 Zabudowy Kuchenne Kalkulacja) - XLS - AKTUALNY

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku - unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyniku postępowania) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

KPA-271.1.2020 - Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa dla Teatru „Łaźnia Nowa”.

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A) - DOC

Oświadczenia (Załącznik B) - DOC

Klauzula informacyjna (Załącznik C) - PDF

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy