Przetargi

 

 


 

OGŁOSZENIA:

 

ZDII-271.4.2019 - Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Zestawienie tabelaryczne (Załącznik A do Oferty) - DOC

Oświadczenia (Załącznik B do Oferty) - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy

 

ZDII-271.3.2019 - Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia podczas wydarzeń plenerowych realizowanych poza siedzibą Teatru „Łaźnia Nowa” w ramach Bulwar[t]u Sztuki 2019, dla Teatru „Łaźnia Nowa”.

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Formularz oferty - DOC

Oświadczenia (Załącznik A do Oferty) - DOC

Wykaz osób (Załącznik B do Oferty) - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Informacja o zawarciu umowy

 

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Znak: DPDU-271.2.1.2019

 

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz Oferty DOC

Załącznik nr 1 - Wzór harmonogramu

Załącznik nr 2 - Projekt Budowlany

Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy

Załącznik nr 4 - Przedmiary

Załącznik nr 5 - Specyfikacje techniczne

Załącznik nr 6 - Załącznik E1-E13 do SIWZ

Załącznik nr 7 - Tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji

 

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Obłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ II

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

DPDU-271.1.1.2019 - Przetarg na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Opis przedmiotu zamówienia i wyliczenie ceny oferty

Formularz oferty DOC

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ II

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

DPDU-271.3.1.2018 -  Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie.

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz Oferty DOC


Załącznik 1 - Wzór harmonogramu

Załącznik 2 - Projekt Budowlany

Załącznik 3 - Projekt wykonawczy

Załącznik 4 - Przedmiary

Załącznik 5 - Specyfikacje techniczne

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zmiany terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ

Załączniki E1-E13 do SIWZ

Przedmiar w formacie ATH

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - III

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - IV

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - V

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia SIWZ - VI

Przedmiar w formacie ATH

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ - VII

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BZP

 

DPBK-271.1.2018 - Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwudziestu części zamówienia, dla Teatru „Łaźnia Nowa”.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu wraz z zaproszeniem do złożenia ofert

Załącznik do ogłoszenia

Załącznik do ogłoszenia (DOC)

Formularz oferty (DOC)

Informacja z otwarcia kopert 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach od 1 do 20 zamówienia

Informacja o zawarciu umów

 

DPDU-271.2.3.2018 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Opis przedmiotu zamówienia i wyliczenie ceny oferty

Formularz oferty DOC

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ i zmiana terminów składania ofert

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ (II)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - BZP

 

DPDU-271.2.2.2018 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Opis przedmiotu zamówienia i wyliczenie ceny oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w BZP

 

 

 

DPDU-271.1.1.2018 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR oraz kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

SIWZ

Obłoszenie BZP

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz.1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Załącznik 3 - Procedura P-24 - system weryfikacji dokumentacji

Załącznik 4 - Przykładowy arkusz weryfikacji dokumentacji

Formularz oferty - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

 

DPDU-271.3.2.2017 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR oraz kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie i SIWZ

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Formularz oferty - DOC

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie do zmianie ogłoszenia

Projekt budowlany - część Architektura (wersja poprawiona)

Odpowiedź na zapytania oferentów: STRONA 1, STRONA 2

Odpowiedzi na zapytania oferentów - 2 część

Informacja z otwarcia kopert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w BZP

 

 

DPDU-271.2.2.2017 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

Ogłoszenie i SIWZ

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Formularz oferty - DOC

Informacja z otwarcia kopert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1 i 2 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

 

 


 

 

 

 

W 2014 roku zakupiono system projekcji wielkoformatowej oraz system projekcji 3D. Oba systemy zostały zakupione w ramach projektu: Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa - zakup niezbędnego sprzętu: systemu projekcji wielkoformatowej oraz 3D dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jed
Pliki do pobrania

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert Załącznik - części zamówienia 1, 2, 11, 19 Modyfikacja ogłoszenia i zaproszenia Załącznik do modyfikacji - części zamówienia od 1 do 6 Protokół z otwarcia ofert Sprostowanie Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji aranżacji przestrzeni wraz z wytycznymi i szacunkowymi kosztami wykonania projektów wykonawczych i projektu aranżacji przestrzeni do projektów wykonawczych dla planowanej inwestycji Teatru „Łaźna Nowa” dla zadani
Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - koncepcja aranżacji Odpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Załącznik - projekt budowlany

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jed
Pliki do pobrania

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 (PDF) Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 (DOC) Załącznik A - formularz oferty (DOC) Odpowiedź na pytanie do treści oferty Informacja o złożonych ofertach Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jed
Pliki do pobrania

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert Załącznik - części zamówienia 1, 2, 11, 19 Modyfikacja ogłoszenia i zaproszenia Załącznik do modyfikacji - części zamówienia od 1 do 6 Protokół z otwarcia ofert Sprostowanie Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia