Tagi
#Architekci  (6) #Baśnie z 1001 bloku  (7) #Boska Komedia  (41) #casting  (5) #czytanie  (7) #dyskusja  (3) #dzieci  (43) #Emigranci  (15) #Eva Rysova  (11) #Fakir  (9) #festiwal  (104) #film  (5) #fotorelacja  (31) #Fuck  (7) #FUU  (4) #gala  (1) #Genius Loci  (8) #happening  (3) #instalacja  (4) #Jakub S.  (5) #jubileusz  (8) #Kalkstein  (8) #Kieślowski Unimited  (5) #Klątwa  (20) #Kombinator  (5) #koncert  (95) #Koncert życzeń  (21) #konferencja  (8) #konformista2029  (1) #konkurs  (8) #koprodukcja  (8) #Kowboj Parówka  (8) #Krwawe wesele  (7) #Magda Miklasz  (7) #Magda Szpecht  (7) #Marcin Liber  (8) #Mateusz Pakuła  (14) #Michał Borczuch  (11) #Misja  (22) #modernizacja  (23) #modernizacja grudzień  (2) #Modernizacja kwiecień  (2) #modernizacja listopad  (6) #Modernizacja luty  (4) #modernizacja październik  (1) #modernizacja sierpień  (3) #modernizacja styczeń  (5) #modernizacja wrzesień  (3) #monodram  (10) #Montownia  (24) #Mrożek  (8) #nagroda  (31) #Nieznośnie długie objęcia  (8) #Noc Teatrów  (7) #Nowy Bulwart Sztuki  (59) #Paradiso  (8) #Pelcia  (17) #performance  (6) #piknik  (4) #premiera  (36) #program  (29) #projekt  (54) #Przypadek  (16) #Quo vadis  (15) #Recenzje  (4) #repertuar  (17) #Skowyt  (5) #spektakl gościnny  (53) #Spektakle wyjazdowe  (8) #spotkanie  (28) #Strzępka  (19) #Szekspir  (1) #Szydłowska  (25) #Szydłowski  (44) #taniec  (1) #Teatr IMKA  (4) #Teatr Zgromadzenie  (5) #Tochowicz  (2) #Tomasz Schimscheiner  (4) #Trzej Muszkieterowie  (18) #warsztaty  (42) #Wejście Smoka  (12) #werdykt  (3) #wernisaż  (4) #Wielcy inni  (4) #Wieloryb  (14) #Witkacy  (2) #Wszystko o mojej matce  (20) #Wyspiański  (5) #wystawa  (9) #zwiedzanie  (6)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

Przetargi

 

 


 

OGŁOSZENIA:

 

DPDU-271.2.2.2018 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Opis przedmiotu zamówienia i wyliczenie ceny oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w BZP

 

 

DPDU-271.1.1.2018 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR oraz kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

SIWZ

Obłoszenie BZP

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz.1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Załącznik 3 - Procedura P-24 - system weryfikacji dokumentacji

Załącznik 4 - Przykładowy arkusz weryfikacji dokumentacji

Formularz oferty - DOC

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

 

DPDU-271.3.2.2017 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektów wykonawczych, STWiOR oraz kosztorysów i przedmiarów, dotyczącej realizacji Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie i SIWZ

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Formularz oferty - DOC

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie do zmianie ogłoszenia

Projekt budowlany - część Architektura (wersja poprawiona)

Odpowiedź na zapytania oferentów: STRONA 1, STRONA 2

Odpowiedzi na zapytania oferentów - 2 część

Informacja z otwarcia kopert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w BZP

 

 

DPDU-271.2.2.2017 - Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.

Ogłoszenie i SIWZ

Załącznik 1 - projekt budowlany

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 1 (opis)

Załącznik 2 - koncepcja aranżacji cz. 2 (rysunki)

Formularz oferty - DOC

Informacja z otwarcia kopert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 1 i 2 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP

 

 

 


 

 

 

 

W 2014 roku zakupiono system projekcji wielkoformatowej oraz system projekcji 3D. Oba systemy zostały zakupione w ramach projektu: Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa - zakup niezbędnego sprzętu: systemu projekcji wielkoformatowej oraz 3D dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jed
Pliki do pobrania

Załącznik - części zamówienia 1, 2, 11, 19 Modyfikacja ogłoszenia i zaproszenia Załącznik do modyfikacji - części zamówienia od 1 do 6 Protokół z otwarcia ofert Sprostowanie Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków   biuro@laznianowa.pl   sekreteriat: 12 425 03 20     bilety: 12 680 23 41 BIP

Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji aranżacji przestrzeni wraz z wytycznymi i szacunkowymi kosztami wykonania projektów wykonawczych i projektu aranżacji przestrzeni do projektów wykonawczych dla planowanej inwestycji Teatru „Łaźna Nowa” dla zadani
Pliki do pobrania

Odpowiedź na pytanie do treści zapytania ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Załącznik - projekt budowlany Zapytanie ofertowe - koncepcja aranżacji

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jed
Pliki do pobrania

Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 (PDF) Załącznik - części zamówienia od 1 do 19 (DOC) Załącznik A - formularz oferty (DOC) Odpowiedź na pytanie do treści oferty Informacja o złożonych ofertach Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert

Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenie usług rezerwacji lub pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych na terenie Miasta Krakowa, odpowiednio w odniesieniu od jed
Pliki do pobrania

Załącznik - części zamówienia 1, 2, 11, 19 Modyfikacja ogłoszenia i zaproszenia Załącznik do modyfikacji - części zamówienia od 1 do 6 Protokół z otwarcia ofert Sprostowanie Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert