Zamów Newsletter

Wysłano
X

O teatrze

Źródło i energia Teatru Łaźnia Nowa tkwi w Nowej Hucie. To tutaj, w postindustrialnych halach dawnych warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych zrealizowała się idea Bartosza Szydłowskiego i Małgorzaty Szydłowskiej, by stworzyć miejsce wspólne dla artystów i mieszkańców dzielnicy. Wyznacznikiem kierunku dla działań Łaźni Nowej jest odnaleziony na ścianie korytarza w nowej siedzibie napis – wezwanie: „zachowaj czystość” i dopisane do niego przez uczniów słowo: „umysłu”. Tak powstało najważniejsze łaźniowe hasło: „dbaj o higienę myślenia”.

Teatr, który wyrósł z kilkunastoletniego doświadczenia Stowarzyszenia Teatralnego Łaźnia, zyskał swoje bezpieczne miejsce i artystyczny dom w sercu nowohuckiego osiedla Szkolnego, wśród bloków i zieleni. W roku, kiedy Nowa Huta będzie hucznie obchodzić swoje 70-lecie, Teatr Łaźnia nowa świętuje 15-lecie swojej twórczej działalności w tym miejscu. W 2004 roku Łaźnia zmieniła swój status ze stowarzyszenia działającego na Kazimierzu w Teatr Łaźnia Nowa, miejską instytucję kultury z nowo objętą siedzibą w byłym budynku Zespołu Szkół Mechanicznych na osiedlu Szkolnym w Nowej Hucie.

Od początku swego istnienia Łaźnia Nowa idzie własną drogą. Teatr nie posiada stałego zespołu aktorskiego. Do każdego projektu artystycznego tworzone są zespoły twórców i wykonawców. Realizowane przez Bartosza i Małgorzatę Szydłowskich projekty są zawsze projektami społecznymi i partycypacyjnymi. Szydłowski angażuje w swoje przedstawienia amatorów-nowohucian i stawia ich na scenie obok zawodowych aktorów: Jana Peszka, Radosława Krzyżowskiego, Krzysztofa Zarzeckiego, Jerzego Święcha, Krzysztofa Globisza, Romana Gancarczyka, Marty Zięby, Jerzego Stuhra i innych. Tworzy w ten sposób przestrzeń wymiany doświadczeń, generuje sytuację, która często zmusza do wyjścia ze strefy komfortu jedną i drugą stronę tego spotkania. Mechanizm poszukiwania i definiowania pola identyfikacji teatru z mieszkańcami oraz mieszkańców z teatrem jest w pracy Łaźni ciągle obecny i w każdym działaniu na nowo uruchamiany. Do spektaklu „Krwawe wesele, czyli muzyczna opowieść o cygańskim sercu” Szydłowski zaprosił nowohuckich Romów z zespołu Kałe Jakha, w „Klubie miłośników filmu »Misja«” mieszkańcy wcielili się w role Indian – współczesnych napiętnowanych, a w jednym z ostatnich spektakli, „Wałęsie w Kolonos”, w antyczny chór komentujący wydarzenia na scenie.

Otwartość, wspólnotowość i różnorodność to wartości obecne w pracy w Łaźni, które przyciągają zarówno młodych, jak i doświadczonych artystów. Młodzi twórcy odnajdują tu przestrzeń do eksperymentu i poszukiwania swojego własnego języka. Uznani artyści realizują swoje twórcze inicjatywy, będące odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę lub zewnętrzne wydarzenia. Charakter i atmosfera Łaźni Nowej pozwala im rozwijać projekty, które nie pojawiłyby się w innych teatrach repertuarowych – z tego względu chętnie przyjmują zaproszenie do współpracy. To w Łaźni Krystian Lupa zrealizował eksperymentalny projekt reaktywacji „Macieja Korbowy i Bellatrix” sprzed ponad 20 lat, a Monika Strzępka i Paweł Demirski teatralny serial „Klątwa”. To tutaj powstał głośny spektakl „Fuck… Sceny buntu” w reżyserii Marcina Libera, a Michał Borczuch przygotował „Wszystko o mojej matce”, opowieść dwóch synów – aktora i reżysera – o ich matkach i o kobietach. Tutaj możliwe są też intymne, osobiste gesty artystyczne, takie jak „Baśnie z 1001 bloku” Magdy Miklasz, reżyserki która wraz ze swoim bratem przeniosła na scenę historię „mrówkowca” nr 19, tworząc mitologię „pokolenia wielkiej płyty” w przebojowej formie musicalu, z udziałem lalek-muppetów oraz chóru mieszkańców bloku.

Fenomenem na skalę całego miasta okazał się letni festiwal Bulwar[t] Sztuki. To wyjście Łaźni poza siedzibę, w plener, w przestrzeń dzielnicy. W bliskim sąsiedztwie, nad Zalewem Nowohuckim, od końca czerwca przez cały lipiec i sierpień działa ogromna strefa kultury i sztuki. Pulsuje wydarzeniami, zaprasza do tematycznie zaaranżowanej plenerowej przestrzeni, dostępnej dla wszystkich. Rytm imprezy wyznaczają działania artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe: spektakle, pokazy filmowe, koncerty, warsztaty, wystawy, czytania, ćwiczenia, relaksacje, spotkania z twórcami, gry i zabawy plenerowe, potańcówki, obywatelskie debaty i sąsiedzkie rozmowy. Bulwar[t] Sztuki to przedsięwzięcie, które łączy i angażuje we współdziałanie różnorodne grupy i środowiska, włączając najmłodszych i najstarszych odbiorców – dzieci, seniorów i całe rodziny, do których adresowany jest program tego letniego maratonu kulturalnego.

Równolegle z dbałością o lokalną specyfikę miejsca, Łaźnia Nowa prowadzi działania na skalę międzynarodową – od ponad dekady organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. Ta jedna z najbardziej cenionych branżowych imprez, pod czujnym okiem dyrektora artystycznego Bartosza Szydłowskiego, ściąga do Krakowa najlepsze i najbardziej dyskutowane polskie spektakle minionego sezonu. O wyjątkowej randze i atmosferze festiwalu decyduje jego unikalna formuła, prezentowane przedstawienia oceniane są przez międzynarodowe jury złożone z kuratorów, krytyków, dziennikarzy i twórców z każdego kontynentu świata, a także bogaty program wydarzeń towarzyszących – spotkań z twórcami, debat i dyskusji.

W 2016 roku, u boku festiwalu Boska Komedia, Teatr Łaźnia Nowa zainicjował pierwszą edycję ogólnopolskiego przeglądu spektakli dla dzieci i młodzieży. Mała Boska Komedia spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, z sezonu na sezon rozbudowuje program o wydarzenia edukacyjne i warsztatowe. W 2019 roku Mała Boska Komedia została zrealizowana po raz trzeci, w nowatorskiej formule. Podczas majowej odsłony festiwalu powołano stuosobowe młodzieżowo-dziecięce jury, które zadecydowało o tym, które z pokazywanych w pierwszym etapie konkursu przedstawień zostaną zaprezentowanie międzynarodowemu jury w jesiennym finale.

Przedstawienia Łaźni Nowej, a do tej pory teatr zrealizował ponad 50 spektakli repertuarowych, otrzymały najważniejsze nagrody, m.in. Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej, Główną nagrodę Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port, Grand Prix Festiwalu Sztuki Aktorskiej Kaliskich Spotkań Teatralnych, Laur Konrada Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, Grand Prix Festiwalu Kontrapunkt, Grand Prix Festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona, Supermarkę Radia Kraków. Zrealizowany przez Łaźnię koncert „Wyspiański wyzwala” otrzymał Gwarancję Kultury TVP Kultura, a samą Łaźnię nagrodzono Kulturalnym Odlotem i tytułem Lider Małopolski.

Teatr Łaźnia Nowa czerpie z energii Nowej Huty to, co jest w niej najlepsze – szczerość i pracowitość, otwartość i zaufanie, mając również w świadomości i w pamięci trudną historię dzielnicy i równie niełatwą teraźniejszość mieszkańców. Teatr na osiedlu Szkolnym to miejsce otwarte na zmieniającą się rzeczywistość, to przestrzeń twórczego fermentu  generowanego przez założycieli teatru, artystów, pracowników. Jego fenomen wciąż na nowo określa się poprzez niezastyganie w schematach myślenia, poprzez bycie w ciągłym procesie i trwanie na drodze dynamicznego rozwoju, jaką Łaźnia przez 15 lat przeszła od etapu małego stowarzyszenia aż do „kombinatu kultury” pulsującego w sercu nowohuckiego blokowiska.

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP