Manhattan | WCIELENIA_ Kraków tańczy! vol.1

Koncepcja, choreografia, wykonanie
Dominika Wiak, Daniela Komędera-Miśkiewicz
Muzyka, wykonanie
Aleksander Wnuk, Michał Lazar
czas trwania → 55 min.

Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami i twórczyniami spektaklu, które poprowadzi Agnieszka Jachym.

Czy człowiek jest w stanie powstrzymać się przed użyciem tego, co wyprodukować potrafi? Amerykański Projekt Manhattan miał na celu konstrukcję pierwszej broni atomowej. Była to bomba paradoksalna: miała przynieść wielkie zniszczenia i jednocześnie zakończyć wojnę. Zrzucenie bomby Little Boy na Hiroszimę było przerażającym przykładem działań człowieka demonstrującym, że sposobem na pojednanie jest zwiększenie przemocy. Czy wojnę da się zakończyć w inny sposób niż eskalacją agresji? Myślenie apokaliptyczne przestaje być szaleństwem, a staje się codziennością. Możemy się zniszczyć albo pokochać.


Wydarzenie organizowane przez Fundację Crush On Trash w ramach zadania publicznego WCIELENIA_Kraków tańczy! vol.1 współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa.

Koncepcja, choreografia, wykonanie
Dominika Wiak, Daniela Komędera-Miśkiewicz
Muzyka, wykonanie
Aleksander Wnuk, Michał Lazar
Gość specjalny
Fryderyk Liber
Projekcja wideo
Natan Berkowicz
Reżyseria światła
Paweł Murlik
Produkcja
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK („Młodzi na scenę”), Miasto Bytom
Współpraca
Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury

Spektakl powstał w ramach stypendium twórczego Miasta Krakowa przyznanego Dominice Wiak.

Recenzje

Patrzenie na mocny, precyzyjny ruch silnych mięśni daje pewien rodzaj satysfakcji, lecz nie zawsze dostrzegamy ukrytą w nim chęć dominacji i zawładnięcia przez atak. W niektórych scenach performansu twórczynie wykorzystują nawet elementy groteski, w sposób dobitny pokazując, jak daleko sięga nasza tolerancja dla agresji.
Maria Pastwa