Zamów Newsletter

Wysłano
X

Agata Otrębska

Trenerka, coach.

W Łaźni Nowej współtworzyła oprawę dramaturgiczno-warsztatową spektakli I. Gańczarczyk: "Piccolo Coro dell’Europa" (premiera: 19.07.2013) i "Najwyraźniej nigdy nie był pan 13-letnią dziewczynką" (premiera: 19.07.2014).

Menedżerka projektów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia w zakresie umiejętności miękkich – komunikacji, asertywności, budowania zespołu, radzenia sobie ze stresem, wystąpień publicznych, poszerzania własnej strefy komfortu, dokonywania zmiany w sobie i środowisku pracy. Realizowała przedstawienia w nurcie devising theatre w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Współpracuje z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie w ramach spektakli tworzonych na pograniczu teatru i życia społecznego.

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP