Mikołaj Karczewski

Aktor teatralny, tancerz.

W Teatrze Łaźnia Nowa wystąpił w spektaklu "Wejście Smoka. Trailer" w reż. B. Szydłowskiego (premiera: 22.09.2011).

Współpracuje z wieloma teatrami w Polsce i zagranicą (m.in. z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Granhoj Danse w Arnhaus w Dani). Grał w spektaklach wielu uznanych reżyserów m. in. w "Hamlecie" w reż. C. Tomaszewskiego, "Położnicach szpitala Św. Zofii" w reż. M. Strzępki, "Rewind" w reż. R. Urbackiego czy "Stille" W. Klimczyka. W 2013 roku rozpoczął współpracę z PWST im. L. Solskiego w Krakowie jako wykładowca tańca współczesnego na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Projekty powiązane z osobą:

Wejście Smoka. Trailer Pluton p-brane