Zamów Newsletter

Wysłano
X

Joanna Braun

Scenografka, malarka, absolwentka krakowskiej ASP.

W Teatrze Łaźnia Nowa zaprojektowała scenografię spektaklu "Sen nocy letniej" w reż. J. Jabrzyka (premiera: 08.02.2008).

Od końca lat 60. stworzyła oprawę plastyczną ponad stu spektakli wystawianych w polskich teatrach dramatycznych i lalkowych. Współpracowała z takimi reżyserami jak: J. Bała, Z. Niecikowski, B. Hussakowski, M. Jarnuszkiewicz, E. Gilewska, Z. Mich, V. Stankowski, P. Nowicki, A. Weltschek, H. Baranowski.

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Projekty powiązane z osobą:

Sen nocy letniej