Tagi
#Architekci  (6) #Baśnie z 1001 bloku  (7) #Boska Komedia  (46) #casting  (5) #czytanie  (7) #dyskusja  (3) #dzieci  (43) #Emigranci  (15) #Eva Rysova  (11) #Fakir  (9) #festiwal  (105) #film  (5) #fotorelacja  (31) #Fuck  (7) #FUU  (4) #gala  (1) #Genius Loci  (8) #ginczanka  (1) #happening  (4) #Inferno  (3) #instalacja  (5) #Jakub S.  (5) #jubileusz  (8) #Kalkstein  (8) #Kieślowski Unimited  (5) #Klątwa  (20) #Kombinator  (5) #koncert  (96) #Koncert życzeń  (21) #konferencja  (8) #konkurs  (8) #koprodukcja  (8) #Kowboj Parówka  (8) #Krwawe wesele  (7) #Magda Miklasz  (7) #Magda Szpecht  (7) #MAŁA BOSKA KOMEDIA  (17) #MAŁA BOSKA KOMEDIA #3  (17) #Marcin Liber  (8) #Mateusz Pakuła  (14) #Michał Borczuch  (11) #Misja  (22) #modernizacja  (23) #modernizacja grudzień  (2) #Modernizacja kwiecień  (2) #modernizacja listopad  (6) #Modernizacja luty  (4) #modernizacja październik  (1) #modernizacja sierpień  (3) #modernizacja styczeń  (5) #modernizacja wrzesień  (3) #monodram  (10) #Montownia  (24) #Mrożek  (8) #nagroda  (31) #Nieznośnie długie objęcia  (8) #Noc Teatrów  (7) #Nowy Bulwart Sztuki  (59) #Paradiso  (8) #Pelcia  (17) #performance  (6) #piknik  (4) #premiera  (36) #program  (29) #projekt  (55) #Przypadek  (16) #Quo vadis  (15) #Recenzje  (4) #repertuar  (17) #Skowyt  (5) #spektakl gościnny  (53) #Spektakle wyjazdowe  (9) #spotkanie  (28) #Strzępka  (19) #Szekspir  (1) #Szydłowska  (25) #Szydłowski  (44) #taniec  (1) #Teatr IMKA  (4) #Teatr Zgromadzenie  (5) #Tochowicz  (2) #Tomasz Schimscheiner  (4) #Trzej Muszkieterowie  (18) #warsztaty  (42) #Wejście Smoka  (12) #werdykt  (3) #wernisaż  (4) #Wielcy inni  (4) #Wieloryb  (15) #Witkacy  (2) #Wszystko o mojej matce  (21) #Wyspiański  (5) #wystawa  (9) #zwiedzanie  (6)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

 


Nazwa pełna: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”

Nazwa skrócona: „Dom Utopii”

Teatr Łaźnia Nowa otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w wysokości 13 150 134,42 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 150 134,42 zł

Planowany koszt realizacji zadania: 22 945 050,93 zł

Wkład własny finansowany przez Miasto Kraków.

Okres realizacji: 20.04.2016–30.09.2021

Strona projektu: www.domutopii.pl 

Projekt pn. „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” obejmuje przebudowę oraz modernizację sąsiadującego z Teatrem Łaźnia Nowa budynku przy os. Szkolnym 26.
W kolejnych latach realizacji inwestycji przeprowadzone będą niezbędne prace remontowe i budowlane związane z adaptacją budynku na cele kulturalno-edukacyjne oraz zostaną zakupione sprzęt i wyposażenie pomieszczeń dla uruchomienia działalności kulturalnej i edukacyjnej.
Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego Teatr zyska blisko 2 200 m2 powierzchni użytkowej do prowadzenia działalności kulturalnej, z której korzystać będzie szeroka grupa odbiorców.

Mapa dotacji: TUTAJ

Inwestycja ukierunkowana jest na wzmocnienie i poprawę warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności kulturalnej, tj. adaptację przestrzeni obecnie niewykorzystanej, a mającej potencjał do bycia centrum relacji i rozwoju sztuki współczesnej.

Budynek „Nowe Skrzydło” to część zabudowań Zespołu Szkół Elektrycznych, na osiedlu Szkolnym 26 w Krakowie - Nowej Hucie. W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na edukację zawodową w ostatnich latach, nowe skrzydło budynku pozostawało nieużytkowane. Od września 2014 roku prawo użytkowania uzyskał Teatr Łaźnia Nowa.

Dane techniczne obecnego budynku:

Charakterystyka obiektu: budynek 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna
Długość: 39.4 m
Szerokość: 15.9 m
Wysokość: 13.7 m
Powierzchnia zabudowy: 616.8 m2
Powierzchnia całkowita: 2 147.6 m2
Kubatura: 9 192.7 m3
Posadowienie: bezpośrednie

Kamienie milowe inwestycji:

  • przebudowa, nadbudowa i docieplenie budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” na potrzeby Teatru wraz z instalacjami wewnętrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudową przyłącza kanalizacji oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku
  • przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienie odpowiedniej platformy zewnętrznej umożliwiającej podjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • zakup sprzętu i wyposażenia, który jest niezbędny, aby uruchomić ofertę kulturalno-edukacyjną Domu Utopii
  •  wdrożenie rozwiązań energooszczędnych

Cele strategiczne projektu, cel główny inwestycji  oraz cele szczegółowe:

Celem strategicznym projektu, o wymiarze długofalowym, jest rozwój dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej w Krakowie, a także wykorzystanie potencjału kulturowego miasta na rzecz edukacji kulturowej społeczeństwa i zwiększenia jego uczestnictwa w kulturze.

Głównym celem projektu jest rozbudowa i adaptacja niezabytkowej infrastruktury dawnego budynku szkolnego „Nowe Skrzydło” na cele działalności kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa i utworzenie w nim Centrum Edukacyjno-Artystycznego Dom Utopii.

Cele szczegółowe projektu to:
1) Realizacja niezbędnych prac remontowych i budowlanych związanych z adaptacją budynku „Nowe Skrzydło” na cele kulturalno-edukacyjne
2) Zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń dla uruchomienia działalności kulturalnej i edukacyjnej
3) Zwiększenie przestrzeni użytkowanej przez Teatr Łaźnia Nowa na cele kulturalne
4) Udostępnienie Domu Utopii grupom docelowym i rozpoczęcie w nim działalności kulturalno-edukacyjnej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6c w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jakim jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Oczekiwane rezultaty: poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze skutkująca wzrostem poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw kreatywnych.

 

Data publikacji
10 czerwca 2019

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Następna Poprzednia
WIRTUALNY TEATR
Poczytaj mi Łaźnię! Mobilna biblioteczka