Tagi
#Architekci  (6) #Baśnie z 1001 bloku  (7) #Boska Komedia  (46) #casting  (5) #czytanie  (7) #dyskusja  (3) #dzieci  (43) #Emigranci  (15) #Eva Rysova  (11) #Fakir  (9) #festiwal  (105) #film  (5) #fotorelacja  (31) #Fuck  (7) #FUU  (4) #gala  (1) #Genius Loci  (8) #ginczanka  (1) #happening  (4) #Inferno  (3) #instalacja  (5) #Jakub S.  (5) #jubileusz  (8) #Kalkstein  (8) #Kieślowski Unimited  (5) #Klątwa  (20) #Kombinator  (5) #koncert  (96) #Koncert życzeń  (21) #konferencja  (8) #konkurs  (8) #koprodukcja  (8) #Kowboj Parówka  (8) #Krwawe wesele  (7) #Magda Miklasz  (7) #Magda Szpecht  (7) #MAŁA BOSKA KOMEDIA  (17) #MAŁA BOSKA KOMEDIA #3  (17) #Marcin Liber  (8) #Mateusz Pakuła  (14) #Michał Borczuch  (11) #Misja  (22) #modernizacja  (23) #modernizacja grudzień  (2) #Modernizacja kwiecień  (2) #modernizacja listopad  (6) #Modernizacja luty  (4) #modernizacja październik  (1) #modernizacja sierpień  (3) #modernizacja styczeń  (5) #modernizacja wrzesień  (3) #monodram  (10) #Montownia  (24) #Mrożek  (8) #nagroda  (31) #Nieznośnie długie objęcia  (8) #Noc Teatrów  (7) #Nowy Bulwart Sztuki  (59) #Paradiso  (8) #Pelcia  (17) #performance  (6) #piknik  (4) #premiera  (36) #program  (29) #projekt  (55) #Przypadek  (16) #Quo vadis  (15) #Recenzje  (4) #repertuar  (17) #Skowyt  (5) #spektakl gościnny  (53) #Spektakle wyjazdowe  (9) #spotkanie  (28) #Strzępka  (19) #Szekspir  (1) #Szydłowska  (25) #Szydłowski  (44) #taniec  (1) #Teatr IMKA  (4) #Teatr Zgromadzenie  (5) #Tochowicz  (2) #Tomasz Schimscheiner  (4) #Trzej Muszkieterowie  (18) #warsztaty  (42) #Wejście Smoka  (12) #werdykt  (3) #wernisaż  (4) #Wielcy inni  (4) #Wieloryb  (15) #Witkacy  (2) #Wszystko o mojej matce  (21) #Wyspiański  (5) #wystawa  (9) #zwiedzanie  (6)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

Na platformie cyfrowej "Wirtualny Teatr" wystąpiła przerwa techniczna, która zostanie usunięta do końca lipca 2020 roku, natomiast zasoby są dostępne w siedzibie Teatru w Archiwum Zakładowym. 

 

Opis przedmiotu projektu:

 

Przedsięwzięcie polegało na:

 • przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych w budynku Teatru Łaźnia Nowa 
  w Krakowie przy Os. Szkolnym 25 – miejskiej instytucji kultury o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, w szczególności Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, jak również zagospodarowanie terenu zielonego wokół Teatru, dzięki czemu została stworzona przestrzeń, w której można realizować nowoczesny i bogaty program edukacyjny i kulturowy Teatru;
 • zakupie wyposażenia – sprzętu technicznego niezbędnego do wdrażania nowoczesnej oferty kulturalnej i edukacyjnej i realizacji celów społeczno-edukacyjnych Teatru, w tym wyjścia z ofertą poza Teatr – do społeczności;
 • stworzeniu platformy cyfrowej Teatru (tzw. Wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa) oraz przeprowadzeniu digitalizacji zbiorów i zasobów audiowizualnych, filmowych oraz zbiorów piśmienniczych Teatru. W tym celu stworzona została nowoczesna infrastruktura informatyczna z zapleczem aplikacyjnym, umożliwiająca rozwój i wykorzystanie potencjału twórczego Teatru Łaźnia Nowa, wzrostu jego efektywności komunikacyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik komunikacji.

 

W ramach realizacji projektu „Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, realizowanego w ramach EOG w latach 2015-2016 osiągnięto następujące wskaźniki i rezultaty: 

Wskaźniki

Wartość docelowa 
(na koniec realizacji projektu)

Liczba odrestaurowanych i odnowionych obiektów kulturalnych

1

Liczba nowych serwisów internetowych prezentujących udokumentowane cyfrowo zbiory dziedzictwa kulturowego

1

Liczba zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa kulturowego

8 *

Liczba utworzonych wirtualnych instytucji kultury

1

Liczba nowych miejsc pracy

3

Liczba zakupionego sprzętu i elementów wyposażenia

751 **

 Tabela 1: Wskaźniki realizacji projektu

* W przypadku digitalizacji zbiorów jako wartość wskaźnika przyjęto 8 zbiorów (grup zbiorów), które obejmują: 

 • Zbiory fotografii
 • Zbiory plakatów, ulotek i druków 
 • Zbiór wycinków prasowych, artykułów internetowych
 • Zbiór filmowy
 • Zbiór scenariuszy i tekstów
 • Zbiór projektów dekoracji, kostiumów i rekwizytów
 • Zbiór artefaktów i dekoracji 
 • Zbiór audiowizualny, m.in. muzyka, wywiady, nagrania.

** nie uwzl. oprogramowania

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest zakończenie prac remontowo-budowlanych w budynku Teatru Łaźnia Nowa, jego wyposażenie i digitalizacja zasobów. W wyniku tych prac powstał w pełni wyposażony, zmodernizowany obiekt, działający aktywnie „w sieci” – nowoczesna instytucja kultury, która może realizować szeroką działalność artystyczną, edukacyjną, partycypacyjną, a także współpracować z czołowymi twórcami polskiego i światowego teatru.

 

Prace remontowo-budowlane polegały na modernizacji i remoncie w budynku Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego wokół Teatru i remoncie części dachu. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku Teatru wynosi obecnie 2 782 m  2.

 

Dodatkowo zakupione zostały wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizacji działań kulturowych i edukacyjnych, w tym elementy:

 • nagłośnienia: 42 szt.,
 • oświetlenia: 135 szt.,
 • wyposażenia multimedialnego: 8 szt.,
 • sprzęt do digitalizacji i stworzenia wirtualnego Teatru (bez oprogramowania): 45 szt.,
 • pozostałe wyposażenie: 521 szt.

Do kluczowych rezultatów projektu należą:

Rezultaty

Wartość docelowa 
(do roku od zakończenia realizacji projektu)

Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy

5

Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej i edukacyjnej Teatru

46 410

Liczba nowych premierowych spektakli przygotowanych we współpracy z wybitnymi twórcami polskiego i światowego teatru dzięki realizacji projektu

6

Liczba zrealizowanych nowych działań edukacyjnych i plenerowych dzięki realizacji projektu

3

Tabela 2: Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności oferty kulturalnej Krakowa, Małopolski oraz kraju;
 • wzrostu poziomu wielkości ruchu turystycznego, wynikającego z zainteresowania udoskonaloną ofertą kulturalną regionu;
 • budowania kompleksowej, atrakcyjnej oferty kulturowo – turystycznej wykorzystującej innowacyjne rozwiązania dla zwiedzających;
 • wzrostu liczby odnowionych obiektów kultury o szczególnym znaczeniu społecznym (efekt istotny także jako oddziaływanie na poziomie całego kraju);
 • wzbogacenia oferty kulturowej Teatru oraz Krakowa i dostosowania jej do najnowszych trendów, co umożliwi realizację ambitnych, w tym także międzynarodowych, projektów artystycznych;
 • w przyszłości zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze kultury i turystyki kulturowej, oraz generowanych dzięki nim miejscach pracy w innych sektorach;
 • wzrostu poziomu wydatków ponoszonych przez turystów przebywających w Polsce na rzecz instytucji kultury;
 • wzmocnienia pozycji i znaczenia teatrów na poziomie kraju, co było odpowiedzią na zapotrzebowanie publiczności;
 • wyrównania dostępu do zasobów kultury na poziomie regionów, w tym wyrównania różnic w dostępie do kultury na poziomie miasta i wsi dzięki powstaniu wirtualnej instytucji kultury;
 • zaspokojenia popytu dotyczącego działań edukacyjnych realizowanych przez instytucje kultury.

 

W ramach projektu stworzono także platformę cyfrową oraz przeprowadzono proces digitalizacji zasobów Teatru. Do chwili obecnej zdigitalizowano prawie 25 000 elementów.

 

Zestawienie zdygitalizowanych w ramach projektu zasobów Teatru w podziale na główne kategorie.
 
Rok
Fotografie
 
Plakaty, ulotki Prasówki, artykuły Scenariusze, teksty Projekty dekoracji, kostiumów, rekwizytów Zbiór audio Artefakty, dekoracja Filmy SUMA
2005 Zdigitalizowane 393 186 108           687 717
Cyfrowe   5           25 30
2006 Zdigitalizowane   248 180           428 594
Cyfrowe 147 10           9 166
2007 Zdigitalizowane   257 246         11 514
600
 
Cyfrowe 38 16       32     86
2008 Zdigitalizowane   96 401           497 808
Cyfrowe 209 22       51   29 311
2009 Zdigitalizowane   106 765           871 1729
Cyfrowe 260 47 392     147   12 858
2010 Zdigitalizowane   68 721           789 1500
Cyfrowe 166 37 434     59   15 711
2011 Zdigitalizowane   298 355           653 2064
Cyfrowe 729 31 355     182   114
1411
 
2012 Zdigitalizowane   356             356 1458
Cyfrowe 383 93 447     68   111 1102
2013 Zdigitalizowane                 0 2464
Cyfrowe 1577 92 500     119   176 2464
2014 Zdigitalizowane    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
653
Cyfrowe 34 40 331     81   167 653
2015 Zdigitalizowane                 0 2241
Cyfrowe 938 112 1144         47 2241
2016 Zdigitalizowane                 0
2933
 
Cyfrowe 1171   1736         26 2933
2017 Zdigitalizowane                 0 1088
Cyfrowe 848 100 130         10 1088
Materiały dodatkowe za lata 2005-2017 Zdigitalizowane 1339 127 280 245 262   257 201 2711 5488
Cyfrowe 952   63 692 1019 35   16 2777
SUMA 9184 2347 8588 937 1281 774 257 969 24337 24337

 Tabela 3: Zestawienie zdygitalizowanych w ramach projektu zasobów Teatru w podziale na główne kategorie.

 

Data publikacji
01 marca 2019

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Poprzednia
Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii