Projects and funding

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii
Dofinansowanie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 150 134,42 zł
Planowany koszt realizacji zadania: 22 214 334,42 zł, w tym 9 064 200,00 zł ze środków Gminy Miejskiej Kraków
Okres realizacji: 20.04.2016 r. – 10.11.2021 r.

 

Projekt pn. „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii” obejmuje przebudowę oraz modernizację sąsiadującego z Teatrem Łaźnia Nowa budynku przy os. Szkolnym 26.
W kolejnych latach realizacji inwestycji przeprowadzone będą niezbędne prace remontowe i budowlane związane z adaptacją budynku na cele kulturalno-edukacyjne oraz zostaną zakupione sprzęt i wyposażenie pomieszczeń dla uruchomienia działalności kulturalnej i edukacyjnej.
Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego Teatr zyska blisko 2 200 m2 powierzchni użytkowej do prowadzenia działalności kulturalnej, z której korzystać będzie szeroka grupa odbiorców.

Kraków

 

Fundusze Europejskie

MKDNiS

Unia Europejska
 

ROK 2023

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 
Nazwa programu: Teatr 2023

Kwota dofinansowania: 155 000 zł (MKiDN) oraz 1 500 000 zł (GMK) 
Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Tablica informacyjna

 

Kraków

 

Nazwa projektu: Festiwal Mała Boska Komedia 2023 
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2023

Kwota dofinansowania: 110 000 zł (MKiDN) oraz 110 000 zł (GMK) 
Okres realizacji: 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kraków

 

Nazwa projektu: Miasto Idealne - pierwsze lata Nowej Huty na fotografiach Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala - wystawa w Domu Utopii 
Nazwa programu: Sztuki Wizualne 2023

Kwota dofinansowania: 69 500 zł (MKDNiS) oraz 69 500 zł (GMK) 
Okres realizacji: 04.05.2023 r. – 31.12.2021 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Tablica informacyjna

 

Kraków

 

ROK 2022

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia
Nazwa programu: Teatr i taniec

Kwota dofinansowania: 300 000 zł (MKiDN) oraz 1 500 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Realizowany od 2008 roku festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju. Każdego roku w sekcji INFERNO – Polski Konkurs o statuetkę Boskiego Komedianta rywalizuje około dziesięciu najbardziej prowokujących i ekscytujących tytułów minionego sezonu. W sekcji PARADISO prezentują się młodzi twórcy, natomiast PURGATORIO to produkcje i koprodukcje festiwalowe. Główny program festiwalu uzupełniają akcje sitespecific, pozakonkursowe pokazy spektakli, publiczne dyskusje, spotkania z artystami i twórcami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków

MKiDN

 

ROK 2021

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia
Nazwa programu: Teatr i taniec

Kwota dofinansowania: 300 000 zł (MKDNiS) oraz 1 600 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Realizowany od 2008 roku festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju. Każdego roku w sekcji INFERNO – Polski Konkurs o statuetkę Boskiego Komedianta rywalizuje około dziesięciu najbardziej prowokujących i ekscytujących tytułów minionego sezonu. W sekcji PARADISO prezentują się młodzi twórcy, natomiast PURGATORIO to produkcje i koprodukcje festiwalowe. Główny program festiwalu uzupełniają akcje sitespecific, pozakonkursowe pokazy spektakli, publiczne dyskusje, spotkania z artystami i twórcami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków

MKDNiS

 

Nazwa projektu: Festiwal Mała Boska Komedia 2021
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 150 000 zł (MKDNiS) oraz 150 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Projekt artystyczny zakładający realizację piątej edycji przeglądu teatralnego MAŁA BOSKA KOMEDIA, obejmującego pokazy najlepszych spektakli dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Głównym założeniem projektu jest stworzenie oferty artystycznej dla najmłodszej grupy odbiorców sprzyjającej kształtowaniu preferencji artystycznych, nawyku świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz umożliwienie rozwijania potencjału twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych, niestandardowych form ekspresji teatralnej oraz nowoczesnych technologii z wykorzystaniem formy czytań oraz działań warsztatowych w kampanii promocyjno-informacyjnej projektu. Celem zadania jest pogłębianie identyfikacji z teatrem widzów od najmłodszych lat poprzez uczestnictwo w kulturze na każdym etapie życia oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę teatru dla dzieci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKDNiS

 

ROK 2020

Nazwa projektu: Fundusz Wsparcia Kultury

Kwota dofinansowania: 545 844 zł

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Fundusz Wsparcia Kultury

 

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia
Nazwa programu: Teatr i taniec 2020

Kwota dofinansowania: 230 000 zł (MKiDN) oraz 800 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Realizowany od 2008 roku festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju. Każdego roku w sekcji INFERNO – Polski Konkurs o statuetkę Boskiego Komedianta rywalizuje około dziesięciu najbardziej prowokujących i ekscytujących tytułów minionego sezonu. W sekcji PARADISO prezentują się młodzi twórcy, natomiast PURGATORIO to produkcje i koprodukcje festiwalowe. Główny program festiwalu uzupełniają akcje sitespecific, pozakonkursowe pokazy spektakli, publiczne dyskusje, spotkania z artystami i twórcami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: Festiwal Mała Boska Komedia 2020
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2020

Kwota dofinansowania: 286 000 zł (MKiDN) oraz 286 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r.

Projekt artystyczny zakładający realizację czwartej edycji przeglądu teatralnego MAŁA BOSKA KOMEDIA, obejmującego pokazy najlepszych spektakli dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Głównym założeniem projektu jest stworzenie oferty artystycznej dla najmłodszej grupy odbiorców sprzyjającej kształtowaniu preferencji artystycznych, nawyku świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz umożliwienie rozwijania potencjału twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych, niestandardowych form ekspresji teatralnej oraz nowoczesnych technologii z wykorzystaniem formy czytań oraz działań warsztatowych w kampanii promocyjno-informacyjnej projektu. Celem zadania jest pogłębianie identyfikacji z teatrem widzów od najmłodszych lat poprzez uczestnictwo w kulturze na każdym etapie życia oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę teatru dla dzieci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

ROK 2019

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia
Nazwa programu: Teatr i taniec 2019

Kwota dofinansowania: 300 000 zł (MKiDN) oraz 1 500 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Realizowany od 2008 roku festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju. Każdego roku w sekcji INFERNO – Polski Konkurs o statuetkę Boskiego Komedianta rywalizuje około dziesięciu najbardziej prowokujących i ekscytujących tytułów minionego sezonu. W sekcji PARADISO prezentują się młodzi twórcy, natomiast PURGATORIO to produkcje i koprodukcje festiwalowe. Główny program festiwalu uzupełniają akcje sitespecific, pozakonkursowe pokazy spektakli, publiczne dyskusje, spotkania z artystami i twórcami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: BULWAR[T] - Nowohucka Strefa Kultury
Nazwa programu: Edukacja kulturalna 2019

Kwota dofinansowania: 173 000 zł (MKiDN) oraz 500 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.02.2019 r. – 30.11.2019 r.

Bulwar[t] - Nowohucka Strefa Kultury (w skrócie Bulwar[t] Sztuki 2019) to strategiczne zadanie edukacyjno-animacyjno-kulturalne prowadzone równolegle do repertuarowej działalności teatru. Opiera się na aktywnej partycypacji i tworzeniu przez mieszkańców Nowej Huty wraz z zaangażowanymi do działań twórcami wspólnej przestrzeni kulturalnej, która integruje i zapewnia jego uczestnikom trwałe doświadczenie dobrostanu, rozwija kreatywność i umiejętności twórcze przy wykorzystaniu różnych form ekspresji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: Mała Boska Komedia 2019
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2019

Kwota dofinansowania: 258 000 zł (MKiDN) oraz 258 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Projekt artystyczny zakładający realizację trzeciej edycji przeglądu teatralnego MAŁA BOSKA KOMEDIA, obejmującego pokazy najlepszych spektakli dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Głównym założeniem projektu jest stworzenie oferty artystycznej dla najmłodszej grupy odbiorców sprzyjającej kształtowaniu preferencji artystycznych, nawyku świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz umożliwienie rozwijania potencjału twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych, niestandardowych form ekspresji teatralnej oraz nowoczesnych technologii z wykorzystaniem formy czytań oraz działań warsztatowych w kampanii promocyjno-informacyjnej projektu. Celem zadania jest pogłębianie identyfikacji z teatrem widzów od najmłodszych lat poprzez uczestnictwo w kulturze na każdym etapie życia oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę teatru dla dzieci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: Paradiso (2019)
Nazwa programu: nie dotyczy

Kwota dofinansowania: 468 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 15.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Projekt „Paradiso” to platforma promująca młodych twórców teatralnych różnych dyscyplin, w tym aktorów, reżyserów, choreografów, scenografów. Realizacja projektu obejmuje prezentacje prac młodych twórców w trakcie trwania Festiwalu Boska Komedia, produkcje lub koprodukcje teatralne wspierające rozwój młodych artystów oraz warsztaty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków

 

ROK 2018

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia
Nazwa programu: Teatr i taniec 2018

Kwota dofinansowania: 548 789 zł (MKiDN) oraz 1 500 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Realizowany od 2008 roku festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju. Każdego roku w sekcji INFERNO – Polski Konkurs o statuetkę Boskiego Komedianta rywalizuje około dziesięciu najbardziej prowokujących i ekscytujących tytułów minionego sezonu. W sekcji PARADISO prezentują się młodzi twórcy, natomiast PURGATORIO to produkcje i koprodukcje festiwalowe. Główny program festiwalu uzupełniają akcje sitespecific, pozakonkursowe pokazy spektakli, publiczne dyskusje, spotkania z artystami i twórcami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: BULWAR[T] - Nowohucka Strefa Kultury
Nazwa programu: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 150 000 zł (MKiDN) oraz 500 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.02.2018 r. – 30.11.2018 r.

Bulwar[t] - Nowohucka Strefa Kultury (w skrócie Bulwar[t] Sztuki 2018) to strategiczne zadanie edukacyjno-animacyjno-kulturalne prowadzone równolegle do repertuarowej działalności teatru. Opiera się na aktywnej partycypacji i tworzeniu przez mieszkańców Nowej Huty wraz z zaangażowanymi do działań twórcami wspólnej przestrzeni kulturalnej, która integruje i zapewnia jego uczestnikom trwałe doświadczenie dobrostanu, rozwija kreatywność i umiejętności twórcze przy wykorzystaniu różnych form ekspresji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: Mała Boska Komedia 2018
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 105 500 zł (MKiDN) oraz 98 900 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

Projekt artystyczny zakładający realizacjędrugiej edycji przeglądu teatralnego MAŁA BOSKA KOMEDIA, obejmującego pokazy najlepszych spektakli dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Głównym założeniem projektu jest stworzenie oferty artystycznej dla najmłodszej grupy odbiorców sprzyjającej kształtowaniu preferencji artystycznych, nawyku świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz umożliwienie rozwijania potencjału twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych, niestandardowych form ekspresji teatralnej oraz nowoczesnych technologii z wykorzystaniem formy czytań oraz działań warsztatowych w kampanii promocyjno-informacyjnej projektu. Celem zadania jest pogłębianie identyfikacji z teatrem widzów od najmłodszych lat poprzez uczestnictwo w kulturze na każdym etapie życia oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę teatru dla dzieci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: Poprawa funkcjonalności Teatru Łaźnia Nowa w zakresie rozwoju, modernizacji i uzupełnienia wyposażenia
Nazwa programu: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 120 000 zł (MKiDN) oraz 42 500 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie części prac oraz zakupów zmierzających do wzmocnienia infrastruktury Teatru i dostosowania jej do standardów europejskich poprzez wprowadzenie istotnych zmian jakościowych w zakresie poprawienia sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego Teatru i stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: Paradiso (2018)
Nazwa programu: nie dotyczy

Kwota dofinansowania: 468 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 23.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

Projekt „Paradiso” to platforma promująca młodych twórców teatralnych różnych dyscyplin, w tym aktorów, reżyserów, choreografów, scenografów. Realizacja projektu obejmuje
prezentacje prac młodych twórców w trakcie trwania Festiwalu Boska Komedia, produkcje lub koprodukcje teatralne wspierające rozwój młodych artystów oraz warsztaty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Kraków

 

ROK 2017

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia
Nazwa programu: Teatr i taniec 2017

Kwota dofinansowania: 800 000 zł (MKiDN) oraz 1 500 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Realizowany od 2008 roku festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju. Każdego roku w sekcji INFERNO – Polski Konkurs o statuetkę Boskiego Komedianta rywalizuje około dziesięciu najbardziej prowokujących i ekscytujących tytułów minionego sezonu. W sekcji PARADISO prezentują się młodzi twórcy, natomiast PURGATORIO to produkcje i koprodukcje festiwalowe. Główny program festiwalu uzupełniają akcje sitespecific, pozakonkursowe pokazy spektakli, publiczne dyskusje, spotkania z artystami i twórcami.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: Mała Boska Komedia
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania: 156 000 zł (MKiDN) i 145 000 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.04.2017 r. – 31.12.2017 r.

Projekt artystyczny zakładający realizację pilotażowej edycji przeglądu teatralnego MAŁA BOSKA KOMEDIA, produkcję i pokazy spektaklu "Simona, gdzie jesteś?" o postaci Simony Kossak dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, oraz przegląd spektakli dla młodych widzów. Głównym założeniem projektu jest stworzenie oferty artystycznej dla najmłodszej grupy odbiorców sprzyjającej kształtowaniu preferencji artystycznych, nawyku świadomego odbioru sztuki teatralnej oraz umożliwienie rozwijania potencjału twórczego, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych, niestandardowych form ekspresji teatralnej oraz nowoczesnych technologii. Celem zadania jest pogłębianie identyfikacji z teatrem widzów od najmłodszych lat poprzez uczestnictwo w kulturze na każdym etapie życia.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

Nazwa projektu: "Nowa Huta – Moja Miłość" edycja 2017
Nazwa programu: Edukacja kulturalna 2017

Kwota dofinansowania: 227 500 zł (MKiDN) oraz 280 700 zł (GMK)
Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wieloletni projekt edukacyjny, adresowany do szerokiego grona odbiorców, obejmujący różnorodne warsztaty, szkolenia, spotkania, spektakle, pokazy filmów, gry plenerowe i koncerty w ramach modułów CHCE-MOGE-POTRAFIE. Kontynuacja projektu Łaźnioaktywni oraz BULWAR(T) SZTUKI.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków

Kraków

MKiDN

 

ROK 2016

Nazwa projektu: "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa"
Nazwa programu: Rozwój infrastruktury kultury
Nazwa priorytetu: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 120 000,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2016 r. – 31.08.2016 r.

W ramach zadania zakupiono: profesjonalny najazd estradowy, zadaszenie sceny plenerowej, namioty sferyczne pełniące funkcję zaplecza technicznego sceny oraz samochód do transportu scenografii lub osób.

 

Nazwa projektu: "Nowa Huta – Moja Miłość"
Nazwa programu: Edukacja
Nazwa priorytetu: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 227 500 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Wieloletni projekt edukacyjny, adresowane do szerokiego grona odbiorców, obejmujący różnorodne warsztaty, szkolenia, spotkania, spektakle, pokazy filmów, gry plenerowe i koncerty w ramach modułów CHCE-MOGE-POTRAFIE. AKTYWNI 60+ oraz NOWY BULWAR(T) SZTUKI.

 

Nazwa projektu: "Teatr jako zgromadzenie"
Nazwa programu: Edukacja
Nazwa priorytetu: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 166 000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Projekt edukacyjno-animacyjno-artystyczny obejmujący cykle pracy warsztatowej i pokazy sceniczno-instalacyjne prowadzone pod kierunkiem M. Miklasz ("Baśnie z tysiąca i jednego bloku" – tytuł roboczy), B. Szydłowskiego („Rejs“ - tytuł roboczy) oraz M. Szydłowskiej („Baśnie Braci Grimm“ - tytuł roboczy).

 

Nazwa projektu: "Teatr dla każdego"
Nazwa programu: Kultura dostępna

Kwota dofinansowania: 96 000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 30.11.2016 r.

Projekt mający na celu stworzenie oferty kulturalnej dla osób, które z uwagi na ograniczone śrrodki mająograniczony dostęp do bieżącej oferty Teatru. W ramach zadania odbędą się bezpłatne pokazy 10 spektakli: „Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu" w reż. J. Szczepkowskiej, "Nieznośnie długie objęcia" w reż. I. Wyrypajewa, "Przypadek według Krzysztofa Kieślowskiego" w reż. B. Szydłowskiego, "Koncert życzeń" w rez. Y. Ross, "Wszystko o mojej matce" w reż. M. Borczucha, "Kalkstein/Czarne słońce" w reż. J. Grabowieckiej, "Kowboj Parówka" w reż. W. Logi-Skarczewskiego, "Klub Miłośników Filmu Misja" w reż. B. Szydłowskiego, "Quo vadis" w reż. R. Rutkowskiego oraz "Goła Baba" w reż. A. Glińskiej. Partnerami zadania będą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Filia nr 4. os. Szkolne 34, Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie (MDDPS), os. Szkolne 20 oraz Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28.

 

Nazwa projektu: "W poszukiwaniu straconego źródła mocy – XI sezon Teatru Łaźnia Nowa"
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne
Nazwa priorytetu: Teatr i taniec

Kwota dofinansowania: 135 000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Całoroczne, interdyscyplinarne zadanie obejmujące produkcję spektaklu "Wszystko o mojej matce" w reż. M. Borczucha, realizację projektu "Kieślowski Unlimited" B. Szydłowskiego oraz wydanie rocznika dokumentującego ubiegły sezon teatralny

 

Nazwa projektu: "Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia"
Nazwa programu: Wydarzenia artystyczne
Nazwa priorytetu: Teatr i taniec

Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Realizowany od 2008 roku festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju. Każdego roku w sekcji INFERNO – Polski Konkurs o statuetkę Boskiego Komedianta rywalizuje około dziesięciu najbardziej prowokujących i ekscytujących tytułów minionego sezonu. W sekcji PARADISO prezentują się młodzi twórcy, natomiast PURGATORIO to produkcje i koprodukcje festiwalowe. Główny program festiwalu uzupełniają akcje sitespecific, pozakonkursowe pokazy spektakli, publiczne dyskusje, spotkania z artystami i twórcami.