Zamów Newsletter

Wysłano
X

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Wydział Kultury Dziedzictwa Narodowego UMK zapraszają do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Parku Kulturowego Nowa Huta poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz przesłanie wniosków pisemnych. Konsultacje społeczne potrwają do końca czerwca 2017 roku. Spotkanie inauguracyjne konsultacji odbędzie się 30 maja w godz. 17.00 - 19.00 w Nowohuckim Centrum Kultury.

Konsultacje społeczne są prowadzone, aby poinformować mieszkańców o planowanych zmianach oraz zasięgnąć ich opinii dotyczących powstania Parku Kulturowego Nowa Huta. Uwagi mieszkańców uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych zostaną zebrane i przekazane Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Więcej informacji: Katarzyna Zając, parknh@pracowniaobywatelska.pl

 

Wydarzenie na Facebooku:
Park Kulturowy Nowa Huta - konsultacje społeczne

 

Park Kulturowy Nowa Huta - informacje

Park Kulturowy jest formą ochrony zabytków, przewidzianą dla ochrony krajobrazu kulturowego, tj. postrzeganej przez ludzi przestrzeni. Ochronie poddany byłby unikalny układ urbanistyczny tzw. „starej Nowej Huty”, zawierający reprezentatywne budownictwo socrealistyczne i socmodernistyczne, wraz z uzupełniającą tę zabudowę zielenią.

Obszar Parku Kulturowego obejmuje przede wszystkim tzw. „starą” Nową Hutę, której układ urbanistyczny jest już wpisany do rejestru zabytków. Projektowany obszar Parku

Kulturowego to teren położony między ulicami: Bieńczycką, Kocmyrzowską, Bulwarową, Klasztorną, Odmętową, ścieżką wzdłuż krawędzi skarpy nowohuckiej, następnie ul. Padniewskiego, Tomickiego i al. Jana Pawła II. Dodatkowo w obszar Parku włączone byłoby Centrum Administracyjne dawnego kombinatu z sięgaczem w postaci alei Solidarności oraz zespół klasztorny w Mogile.

W ramach przygotowań do utworzenia Parku sporządzony został szczegółowy Plan Ochrony dla Parku Kulturowego Nowa Huta. Dokument stworzony przez zespół specjalistów pod kierunkiem prof. Zbigniewa Myczkowskiego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=81995.

W Informatorze Konsultacyjnym przygotowanym przez Pracownię Obywatelską przedstawione zostały jego najważniejsze wnioski i założenia: http://krakow.pl/zalacznik/281904

 

Harmonogram konsultacji społecznych

W ramach konsultacji odbędą się:

Spotkanie inauguracyjne: 30.05. w godz. 17.00-19.00, Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232),

Lokalne spotkania konsultacyjne, szczególnie przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych obszarów Nowej Huty:

 

- 7.06. w godz. 17.00-19.00, Muzeum PRL (os. Centrum E1),

obszar 5.: Hutnicze, Ogrodowe, Stalowe, Wandy, Willowe,

- 8.06. w godz. 17.00-19.00, Teatr Ludowy, Scena Stolarnia (os. Teatralne 23),

obszar 4. Kolorowe, Spółdzielcze, Handlowe, teren wokół NCK (ul. Padniewskiego, Tomickiego),

- 13.06. w godz. 17.00-19.00, Klub Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. Melchiora Wańkowicza 17),

obszar 7. Okolice Zalewu Nowohuckiego, Krzesławice, Centrum Administracyjne HTS,

- 19.06. w godz. 17.00-19.00, XII Liceum Ogólnokształcące (os. Kolorowe 29a),

obszar 2. Krakowiaków, Sportowe, Zielone, Górali, Szkolne

 - 20.06. w godz. 17.00-19.00, Teatr Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25),

obszar 3. Teatralne, Urocze, Zgody, Słoneczne, Szklane Domy

 - 22.06. w godz. 17.00-19.00, Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (os. Ogrodowe 15),

obszar 1. Centrum A, Centrum B, Centrum C, Centrum D, Centrum E,

 - 27.06. w godz. 17.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 80 (os. Na Skarpie 8).

obszar 6. Na Skarpie, Młodości, okolice Szpitala Żeromskiego, Mogiła.

 Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny i nie obowiązują na nie zapisy.

 

Indywidualne zgłaszanie wniosków

Niezależnie od udziału w spotkaniach konsultacyjnych, do 31 czerwca 2017 r. każdy zainteresowany może składać do Prezydenta Miasta Krakowa wnioski, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Wnioski te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku, który następnie zostanie publicznie zaprezentowany i poddany konsultacjom społecznym.

Aktualne informacje dotyczące konsultacji społecznych Parku Kulturowego Nowa Huta: http://pracowniaobywatelska.pl/  / www.krakow.pl/kultura

Konsultacje realizuje Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska to krakowska organizacja pozarządowa, której misją jest zmiana społeczna. Zajmuje się animacją inicjatyw na rzecz dobra wspólnego, wzmacnia partycypacyjny model demokracji oparty na zasadach dialogu i pomocniczości, wspiera budowę silnego trzeciego sektora działającego w oparciu o wysokie standardy.

2017-05-29

Park Kulturowy Nowa Huta: KONSULTACJE

Data publikacji
29 maja 2017

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Park Kulturowy Nowa Huta: KONSULTACJE

Następna Poprzednia
Przerwa w działaniu kasy biletowej
Nowa Fala, czyli Młodzi w Łaźni: pokaz prac studentów PWST