Nasz teatr przejdzie poważną zewnętrzną i wewnętrzną przemianę. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 490 000 złotych. Wszystko w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich, przyznawanych przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein państwom członkowskim Unii Europejskiej. Celem grantu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dzięki funduszom możliwy będzie gruntowany remont naszej placówki, łącznie z przebudową dotychczasowych pomieszczeń oraz rozbudową wokół budynku przy Osiedlu Szkolnym. Planujemy także zmodernizować zaplecze techniczne placówki. Zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i wideo. Widownia zyska nowe miejsca siedzące. Pieniądze z grantu pomogą nam także w przygotowaniu przestrzeni dla większej ilości działań warsztatowych i aktywizujących lokalną społeczność.

Modernizacja przyniesie również korzyść miłośnikom naszego teatru z najdalszych zakątków kuli ziemskiej. Dzięki planom digitalizacji, powstanie platforma cyfrowa. Baza bezcennej wiedzy o Łaźni Nowej, a także źródło wielu materiałów audiowizualnych.

...a zatem do zobaczenia w całkiem nowej Łaźni Nowej!

2015-08-20

Łaźnia Nowa bardziej nowoczesna!

Data publikacji
20 sierpnia 2015

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Łaźnia Nowa bardziej nowoczesna!

Następna Poprzednia
28.08: Gotuj z Szydłowskimi! (Artyści w Zalewie)
FOTORELACJA: Psy-tul z Joanną Szczepkowską!