https://koncertnadwapokolenia.wordpress.com/

2015-02-11

Koncert na dwa pokolenia - blog

Data publikacji
11 lutego 2015

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Koncert na dwa pokolenia - blog

Następna Poprzednia
Łaźnia nowa w aplikacji tiketto!
Święto Wandy - Moc Kobiet w Nowej Hucie