25-27 stycznia odbędą się kolejne pokazy spektaklu Bartosza Szydłowskiego "Przypadek według Krzysztofa Kieślowskiego". Tym razem spektaklom będą towarzyszyć projekcje "Gadających głów 2016/17", a po spektaklu 27 stycznia odbędzie się spotkanie z krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim. 

---

Kim jesteś?

W którym roku się urodziłeś?

Czego byś chciał?

Co jest dla Ciebie najważniejsze?

W 1979 roku Kieślowski przeprowadził swoistą sondę społeczną. Ludziom w różnym wieku zadawał z pozoru proste pytania. Po zmontowaniu nagranych wypowiedzi powstał piętnastominutowy dokument Gadające głowy (1980).

W Łaźni Nowej w ramach projektu KIEŚLOWSKI UNLIMITED Małgorzaty Szydłowskiej przeprowadziliśmy kontynuację sondy Kieślowskiego. Chcemy powracać do tych pytań i wywoływać siebie samych do odpowiadania na nie. Uczestnicy instalacji również odpowiadali na pytania z Gadających głów przed kamerą. Z ich nagranych wypowiedzi powstały nowe wersjefilmu, które będziemy prezentować widowni spektaklu Przypadek.

Projekt KIEŚLOWSKI UNLIMITED oraz spektakl Przypadek Bartosza Szydłowskiego są dla nas punktem wyjścia do dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele kilku pokoleń – licealiści, studenci, ludzie po trzydziestce, seniorzy. Gościem specjalnym spotkania 27 stycznia będzie krytyk filmowy Łukasz Maciejewski

Co współczesne Gadające głowy mówią nam o nas jako o wspólnocie?

Co Witek Długosz odpowiedziałby na pytania z Gadających głów?

Jak dziś odpowiadamy na nie przed kamerą a jak sami przed sobą?

Jak dzisiaj odbieramy napięcie między „tym jak jest, a jak być powinno”?

To hasła wywoławcze do rozmowy również o tym gdzie i po co Kieślowski stawiał swoją kamerę, dlaczego w pewnym momencie przestał kręcić filmy, oraz o odwadze mówienia tego, co się myśli.

2017-01-09

"Gadające głowy 2016/17" i spotkanie z Łukaszem Maciejewskim podczas pokazów "Przypadku"

Data publikacji
09 stycznia 2017

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

"Gadające głowy 2016/17" i spotkanie z Łukaszem Maciejewskim podczas pokazów "Przypadku"

Następna Poprzednia
Simona Kossak: przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu
Casting do nowego projektu Magdy Szpecht w Łaźni Nowej