„Blokpolis, czyli Mona na Antyk” Piotra Waligórskiego - 23 października, 4, 6 listopada.

W tych dniach na Plantach aktorzy Łaźni zorganizowali happening "Blokpolis, czyli moda na antyk". Parys rozdawał jabłka, syreny śpiewały, do wielkiej puszki Pandory można było wrzucić spisane na kartkach kłopoty, a Opowiadacze odczytywali przechodniom mityczne historie. Później moda na antyk powędrowała z centrum Krakowa do Nowej Huty, która dla twórców "Króla Edypa" jest ową "blokpolis".

2005-10-23

"Blokpolis, czyli Moda na Antyk"

Data publikacji
23 października 2005

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

"Blokpolis, czyli Moda na Antyk"

Następna Poprzednia
IV Festiwal Genius Loci
X Dni Lipska