Zamów Newsletter

Wysłano
X

https://www.laznianowa.pl/art/bezpieczne-miejsce

2021-05-13

„Bezpieczne miejsce” online w ramach Forum Młodej Reżyserii

Data publikacji
13 maja 2021

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

„Bezpieczne miejsce” online w ramach Forum Młodej Reżyserii

Następna Poprzednia
Spektakle Łaźni Nowej online w ramach „Maja równości”
Czytanie performatywne scenariusza spektaklu „Oddech” online w ramach Festiwalu Nowe Epifanie