Na XXX Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych Teatr Łaźnia Nowa zaprezentował dwa spektakle „Cukier w normie” w reż. Piotra Waligórskiego i „Mieszkam tu” w reż Jacka Papisa.

2005-04-20

XXX Krakowskie Reminiscencje Teatralne

Data publikacji
20 kwietnia 2005

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP

XXX Krakowskie Reminiscencje Teatralne

Następna
"Hamleci z placu centralnego" Teatr M.I.S.T.