Zamów Newsletter

Wysłano
X

6-9 kwietnia 2006 odbyły się XXXI Krakowskie Reminiscencje Teatralne
2006: reality > fiction

Hasłem przewodnim tej edycji stało się: reality fiction. Chcieliśmy, by nie tylko stanowiło ono definicję prezentowanych  przedstawień lecz stało się punktem wyjścia do dyskusji. Współcześni artyści teatru często zadają siebie pytanie o realność otaczającego nas świata, badają granice pomiędzy fikcją i rzeczywistością. Jest to pytanie odwieczne i zwłaszcza w teatrze, z racji jego natury, stanowiące wdzięczne pole do artystycznych eksploracji, tym niemniej dzisiaj nabiera nowego znaczenia

Spektakle które brały udział w XXXI Reminiscencjach
- DELIRIUM – Plasma (Zurych)
- ANDORRA BABYLON – 400ASA (Zurych)
- OAP – Ursula Martinez (Londyn)
- UROJENIA – Laboratorium Dramatu (Warszawa)
- WOJNA POLSKO–RUSKA POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ – Piwnica Przy Krypcie (Szczecin)
- FROM POLAND WITH LOVE – Łaźnia Nowa (Kraków)
- PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA – Komuna Otwock
- LÓD. WSPOLNE CZYTANIE KSIĄŻKI Z POMOCĄ WYOBRAŹNI W RYDZE – Jaunais Rigad Teatris

2006-04-06

31. Krakowskie Reminiscencje Teatralne

Data publikacji
06 kwietnia 2006

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP

31. Krakowskie Reminiscencje Teatralne

Następna Poprzednia
Miasto Mania - koncert Marii Peszek
IV Festiwal Genius Loci