Tagi
#projekt  (55)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

Duchy Teatru - ogólnopolskie sympozjum

DUCHY TEATRU

ogólnopolskie sympozjum organizowane w ramach obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce

 

Obchody 250-lecia teatru publicznego w Polsce to święto organizmu skomplikowanego, który ewoluował przez dziesiątki lat w zmiennych kontekstach historycznych i społeczno-kulturowych. W święcie tym wzięły udział znakomite postacie polskiego teatru: reżyserzy, aktorzy, dramaturdzy, scenografowie, kompozytorzy muzyki teatralnej. A przecież to ledwie część organizmu teatralnego - dusza polskiej sceny, której żywotnych ruchów nie moglibyśmy śledzić, gdyby była pozbawiona materialnego ciała - całego sztabu pracowników oddanych służbie teatralnej: montażystów, akustyków, elektryków, rzemieślników pracowni, inspicjentów, suflerów, jak również ludzi odpowiedzialnych za administrowanie teatrem. Bez ich pracy na polskiej scenie nie zakwitłaby żadna światła idea, teatr nie mógłby ani uczyć, ani bawić, ani karcić, ani koić, ani wyobcowywać, ani wzruszać. Jednak często o tym zapominamy, gdyż ludzie rzemiosła teatralnego na co dzień pozostają dla nas niewidoczni, mało też miejsca poświęca się im na kartach historii polskiego teatru.

Sympozjum teatralne „Duchy teatru” służyło dokładnemu przyjrzeniu się rzemiosłu teatralnemu w Polsce. Próbowaliśmy nazwać poszczególne profesje, określić ich specyfikę oraz poddać refleksji sytuację ludzi rzemiosła w kontekście przemian po roku 1989. Tropiliśmy także ślady rzemiosła teatralnego w rozmaitych tekstach kultury. W sympozjum wzięły udział osoby naukowo i zawodowo zajmujące się teatrem.

Teatr Łaźnia Nowa (organizator)
Katedra Performatyki UJ (współorganizator)

 

 

PROGRAM

 

1 czerwca 2015 (poniedziałek)

10:00 – 10:30 inauguracja obrad


10:30 – 12:00
1. Diana Poskuta-Włodek (UJK, Teatr im. J. Słowackiego) Spitziar, Wierciak i inni. Krakowska szkoła rzemiosła teatralnego.
2. Wanda Świątkowska (UJ) Najwyższe z rzemiosł apostoła i najniższa modlitwa anioła – Redutowy etos pracy.
3. Zofia Smolarska (AT) Uczeni rzemieślnicy.

12:00 – 12:30 przerwa

12:30 – 13:30
1. Dorota Jarząbek-Wasyl (UJ) Od kopisty do kurtyniarza. Zaginione profesje teatralne
2. Ewelina Woźniak-Wrzesińska (UŁ) Duchy teatralne, czyli jak go zwał, tak go zwał. Nazwy profesji rzemiosła teatralnego na przykładzie haseł z wybranych słowników języka polskiego.

13:30 – 15:30 przerwa

15:30 – 17:00
1. Jan Ciechowicz (UG) Zawód: inspicjent (wczoraj i dziś).
2. Agata Dąbrowska (UŁ) Sufler duch teatru żydowskiego.
3. Jadwiga Grudzień (UJ) Sceniczne tête-à-tête – między aktorem a suflerem.

19:00 Czytanie sztuki „Miejsce” Artura Grabowskiego.2 czerwca 2015 (wtorek)

10:00 – 11:00
1. Włodzimierz Szturc (UJ, PWST) Twórcy masek – rzemiosło dawne i współczesne.
2. Elzbieta Kołdrzak (UŁ) Rzemiosło teatralne a klasyczny teatr indyjski.

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 12:30
1. Maria Janus (UŁ) Od wędrownego lalkarza do samodzielnego Theatermachera – o  samodzielności twórców teatru lalek.
2. Małgorzata Jabłońska (UJ) Od Orestesa do oświetleniowca – historia znaczącego przypadku.

12:30 – 13:00 przerwa

13:00 – 14:30
1. Agata Dąbek (UJ, Teatr Łaźnia Nowa) Wywrotowa (nie)widzialność. Próba spojrzenia na rzemiosło teatralne przez pryzmat najnowszych metodologii humanistyki.
2. Wojtek Baluch (UJ) Dramaturg: Nie trzeba gonić ducha!
3. Kama Pawlicka (UKSW) Promować, informować, współtworzyć… O marketingu teatralnym słów kilka.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr Łaźnia Nowa

Instytucja Kultury Miasta Krakowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Bilety tel.: 504 416 796 
bilety@laznianowa.pl

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20
biuro@laznianowa.pl  
   

BIP