Tagi
#Boska Komedia  (46) #Inferno  (3)

Zamów Newsletter

Wysłano
X
Reżyseria: 
Jan Klata
Autor
Eurypides

Boska Komedia 2019: Trojanki

Jan Klata po wielu latach powrócił do gdańskiego Wybrzeża, gdzie zrealizował niegdyś „H.”, pokazując na zgliszczach Stoczni Gdańskiej degenerację solidarnościowych elit. Teraz, poprzez „Trojanki”, bada kondycję polskiej demokracji, przyglądając się przebiegowi i skutkom wojny polsko-polskiej. Używa do tego metafory poniewieranych, poniżanych i gwałconych Trojanek, które połączone są wspólnym losem i kostiumem pod wodzą Hekabe (Dorota Kolak).
To ofiary zwycięzców trojańskiej wojny, o których nie powiedział wszystkiego, co dotkliwe Homer w „Iliadzie”. Klata skorzystał z wyjątkowości postawy i twórczości Eurypidesa, który stawiał ateńskim elitom trudne, niewygodne pytania i nie podsuwał łatwych odpowiedzi. W odróżnieniu od współczesnych mu tragików przełamywał konwencje tragediopisarskie i w sposób zupełnie nowy przedstawiał postaci kobiece, które stawały się protagonistkami utworów. Na ich tle oglądamy tych, którzy sposobem zdobyli miasto i nie chcą brać jeńców, bo ma się dokonać rzeź i „wymiana elit”. Wymowny jest obraz „ziemi jałowej”, wypełniającej całą scenę. Oglądamy polityczny cmentarz.
Zaskakująca jest groteska – fragment „Heleny” Eurypidesa z udziałem Katarzyny Figury. Dystansuje nas od grozy antycznych wydarzeń, wskazując, że nazbyt często dramatyzujemy wydarzenia, jakich jesteśmy nieumyślnymi sprawcami. Albo też nie jesteśmy już w stanie poświęcić wystarczająco dużo uwagi temu, co dramatyczne, ostateczne, bo świat i media gnają, a my wraz z nimi. I tylko teatr daje szansę na autokrytyczny namysł.


Autor: Eurypides
Reżyser: Jan Klata
Przekład: Jerzy Łanowski
Współpraca dramaturgiczna: Olga Śmiechowicz
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Michał Nihil Kuźniak
Ruch sceniczny: Maćko Prusak

Obsada: Dorota Kolak, Sylwia Gór-Weber, Magdalena Boć, Małgorzata Brajner, Małgorzata Gorol, Michał Kowalski, Katarzyna Dałek, Grzegorz Gzyl, Robert Ninkiewicz, Jacek Labijak, Piotr Biedroń, Agata Bykowska, Cezary Rybiński, Magdalena Gorzelańczyk, Antoni Łaciński/ Marcel Pawłowski, Michał Jaros, Katarzyna Figura, Krzysztof Matuszewski

Reżyseria: 
Jan Klata
Autor
Eurypides

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków

 

Bilety tel.: 12 680 23 41

bilety@laznianowa.pl

 

Sekreteriat tel.: 12 425 03 20

biuro@laznianowa.pl      

 

BIP